"affect" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "affect" po angielsku

affect *

rzeczownik
 1. afekt (stan wzburzenia)
  He killed her in affect. (Zabił ją w afekcie.)
  Crime committed in affect is not as serious. (Zbrodnia popełniona w afekcie nie jest tak poważna.)
 2. afekt (ekspresja emocji, np. lęku, gniewu)

affect ****

czasownik
 1. oddziaływać na, mieć wpływ na [przechodni]
  The Sun can strongly affect your plants. (Słońce może silnie oddziaływać na twoje rośliny.)
  His fatal disease affected his family deeply. (Jego śmiertelna choroba miała na jego rodzinę głęboki wpływ.)
  I don't affect him. He does what he wants. (Nie mam na niego wpływu. On robi, co chce.)
  Peers affect children. (Rówieśnicy mają wpływ na dzieci.)
  Her bad mood affected the whole family. (Jej zły nastrój wpłynął na całą rodzinę.)
  His parents' divorce really affected him. (Rozwód jego rodziców naprawdę na niego wpłynął.)
 2. wzruszać, poruszać (kogoś) [przechodni]
  The novel "Wuthering Heights" affected me. (Powieść "Wichrowe Wzgórza" wzruszyła mnie.)
  The director's speech affected the audience. (Przemowa reżysera wzruszyła widownię.)
 3. udawać oficjalnie [przechodni]
  She affected a disease to avoid school. (Ona udawała chorobę, aby uniknąć szkoły.)
  Don't affect pain, I know you too well. (Nie udawaj bólu, znam cię za dobrze.)
 4. atakować (o chorobie) [przechodni]
  The illness affected his sight. (Choroba zaatakowała jego wzrok.)
  Cancer has already affected her liver and lungs. (Rak już zaatakował jej wątrobę i płuca.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo