"wzruszać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wzruszać" po polsku

wzruszać

czasownik
 1. affect ****
  • wzruszać, poruszać (kogoś) [przechodni]
   The novel "Wuthering Heights" affected me. (Powieść "Wichrowe Wzgórza" wzruszyła mnie.)
   The director's speech affected the audience. (Przemowa reżysera wzruszyła widownię.)
 2. touch ****
  • poruszać, wzruszać, urazić (np. czyjeś uczucia) [przechodni]
   Your confession touched my heart. (Twoje wyznanie wzruszyło moje serce.)
   This film touched her deeply. (Ten film głęboko ją poruszył.)
 3. agitate
czasownik
 1. churn *
  • wzburzyć, wzburzać, wzruszyć, zryć (np. wodę, powietrze, ziemię)
   The workers had to churn the sidewalk to get to the pipes. (Robotnicy musieli zryć chodnik, żeby dostać się do rur.)
 2. kirn ScoE
czasownik
 1. get emotional
phrasal verb
 1. come apart
idiom
 1. come apart at the seams , fall apart at the seams

Powiązane zwroty — "wzruszać"

czasownik
poruszać = move +10 znaczeń
naruszać = violate +6 znaczeń
ruszać = give , także: gie ScoE +1 znaczenie
poruszać się = nod +2 znaczenia
ruszać się = draw +1 znaczenie
phrasal verb
rzeczownik
wzruszenie = emotion +4 znaczenia
przymiotnik

powered by  eTutor logo