ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"speak to somebody" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "speak to somebody" po angielsku

speak to somebody ***

czasownik
 1. rozmawiać z kimś
  I spoke to him yesterday. (Rozmawiałem z nim wczoraj.)
  He wants to speak to someone who saw the accident. (On chce porozmawiać z kimś, kto widział wypadek.)
phrasal verb
 1. pomówić z kimś
  I will speak to you about your behaviour later. (Pomówię z tobą o twoim zachowaniu później.)
  I need to speak to my boss about my vacation. (Muszę pomówić z moim szefem o urlopie.)
 2. przemawiać do kogoś (poruszać, wzruszać)
  Her arguments spoke to me. (Jej argumenty przemówiły do mnie.)
  Your song spoke to me. (Wasza piosenka mnie wzruszyła.)
obrazek do "speak" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: past tense  spoke, past participle  spoken
 1. mówić (rozmawiać z kimś) [nieprzechodni]
  I spoke to him last Friday. (Rozmawiałem z nim w ostatni piątek.)
  She hasn't spoken to Paul yet, but she will ask him about it. (Ona nie rozmawiała jeszcze z Paulem, ale ona go o to zapyta.)
  zobacz także: tell
 2. mówić (wypowiadać słowa) [nieprzechodni]
  Could you speak more slowly, please? (Czy mógłbyś proszę mówić trochę wolniej?)
  I was so angry I couldn't speak. (Byłem tak zły że odebrało mi mowę.)
 3. mówić (znać jakiś język, np. mówić po niemiecku) [przechodni]
  Do you speak Russian? (Czy mówisz po rosyjsku?)
 4. przemawiać, wygłaszać przemówienie [nieprzechodni]
  He was supposed to speak at the conference. (Miał przemawiać na konferencji.)
  I can't speak to all these people. I'm not that confident. (Nie mogę przemawiać do tych wszystkich ludzi. Nie jestem tak pewny siebie.)
 5. mówić (wyrażać zdanie, opinię) [nieprzechodni]
  I think I speak for all of us, when I say this movie was awful. (Wydaje mi się, że wyrażam opinię wszystkich, mówiąc, że ten film był okropny.)
  Everyone should be able to speak their mind. (Każdy powinien móc wyrazić swoją opinię.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. żargon, specyficzny język (np. leetspeak)
  zobacz także: lingo
 1. mówić o czymś, świadczyć o czymś
  His yell speaks to the lack of arguments. (Jego krzyk świadczy o braku argumentów.)
suffiks
 1. do tworzenia rzeczowników (specjalny język, mowa używana w określonej branży)

Powiązane zwroty — "speak to somebody"

czasownik
rzeczownik
speaker = mówca (osoba wygłaszająca przemówienie) +2 znaczenia
phrasal verb
idiom
przymiotnik
unspeakable = niewymowny, niewypowiedziany (np. ból, radość)
inne

powered by  eTutor logo