BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"mówca" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mówca" po polsku

mówca

rzeczownik
 1. speaker ***
  • mówca (osoba wygłaszająca przemówienie) [COUNTABLE]
   What made her a great speaker was the low tone of her voice. (Niski ton jej głosu czynił z niej świetnego mówcę.)
   I might not like Barack Obama as a politician, but anyway I think he is a great speaker. (Mogę nie lubić Baracka Obamy jako polityka, ale sądzę, że jest świetnym mówcą.)
 2. talker
 3. orator
 4. public speaker
  • mówca, orator (osoba przemawiająca publicznie)
 5. speech maker  
 6. rhetor

"mówca" — Słownik kolokacji angielskich

public speaker kolokacja
 1. public przymiotnik + speaker rzeczownik = mówca, orator (osoba przemawiająca publicznie)
  Bardzo silna kolokacja

  You are and always were a fine public speaker in your native language.

powered by  eTutor logo