"speech" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "speech" po angielsku

speech ****

rzeczownik
 1. mowa, przemówienie [policzalny]
  Watching the tape of the speech, he thought it went well. (Oglądając nagranie przemowy na taśmie, on pomyślał, że poszła nieźle.)
  She seemed really nervous and stumbled over the words in her speech. (Ona wydawała się bardzo nerwowa i plątała się w słowach podczas swojej przemowy.)
  Judy had rehearsed her speech to Robert a hundred times. (Judy ćwiczyła swoją przemowę z Robertem setki razy.)
 2. mowa (zdolność mówienia) [niepoliczalny]
  My grandmother's speech is impaired after a stroke. (Zdolność mowy mojej babci jest upośledzona po wylewie.)
  He recovered his speech after 6 months of rehabilitation. (On odzyskał mowę po 6 miesiącach rehabilitacji.)
 3. język mówiony [niepoliczalny]
  The speech changes very fast. (Język mówiony bardzo szybko się zmienia.)
  The speech is more informal than the written language. (Język mówiony jest bardziej nieformalny niż język pisany.)
 4. sposób mówienia (danej osoby) [niepoliczalny]
  His speech is difficult to understand sometimes. (Jego sposób mówienia jest czasami ciężki do zrozumienia.)
  Remember that her speech is a bit obscure. (Pamiętaj, że jej sposób mówienia jest trochę niejasny.)
 5. kwestia (aktora, np. w teatrze) [policzalny]
  His speech at the end of the play was breathtaking! (Jego kwestia na koniec sztuki zapierała dech w piersiach!)
  It is important for actors not to forget their speeches. (Ważne jest, aby aktorzy nie zapominali swoich kwestii.)

Powiązane zwroty — "speech"

rzeczownik
inne
kolokacje

podobne do "speech" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "speech" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo