"make a speech" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "make a speech" po angielsku

"make a speech" — Słownik kolokacji angielskich

make a speech kolokacja
  1. make czasownik + speech rzeczownik = wygłosić przemowę, wygłosić mowę, przemawiać
    Zwykła kolokacja

    Someone made a speech about what a great performance he gave.

powered by  eTutor logo