"write speeches" — Słownik kolokacji angielskich

write speeches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz przemówienia
  1. write czasownik + speech rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I put in a lot of time helping the President to write his speech.