PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"write articles" — Słownik kolokacji angielskich

write articles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz artykuły
  1. write czasownik + article rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The next morning I sat down and wrote my first article, at age 23.