eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"contribute articles" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisz artykuły
  1. contribute czasownik + article rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He contributed more than 100 articles to the magazine and was the author of several books.

powered by  eTutor logo