ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"write novels" — Słownik kolokacji angielskich

write novels kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisz powieści
  1. write czasownik + novel rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I ask him about the difference between writing a story and a novel.

    Podobne kolokacje: