Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"write songs" — Słownik kolokacji angielskich

write songs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisz piosenki
  1. write czasownik + song rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Matter of fact I wrote a song about you the other day.

powered by  eTutor logo