ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"song called" — Słownik kolokacji angielskich

song called kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piosenka zadzwoniła
  1. call czasownik + song rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The song was also called Julie in some parts of the country.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo