Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"song titled" — Słownik kolokacji angielskich

song titled kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piosenka zatytułowała
  1. title czasownik + song rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The next day she released another new song titled "Catastrophe".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo