"read novels" — Słownik kolokacji angielskich

read novels kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeczytane powieści
  1. read czasownik + novel rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A similar thing happened when she read his second novel.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo