Kurs BUSINESS ENGLISH -50%Język biznesu zawsze pod rękąSPRAWDŹ >>

"article" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "article" po angielsku

article ****

skin care : article
rzeczownik
 1. artykuł (w gazecie, czasopiśmie) [policzalny]
  I quickly read the article about space travel. (Szybko przeczytałem artykuł o podróży w kosmosie.)
  The newspaper published an interesting article on the subject. (Gazeta opublikowała interesujący artykuł na ten temat.)
 2. przedmiot, rzecz, artykuł [policzalny]
  I need to buy some stationery articles to school. (Muszę kupić kilka artykułów papierniczych do szkoły.)
  I bought some necessary articles to my office. (Kupiłem trochę potrzebnych rzeczy do mojego biura.)
 3. paragraf, artykuł (w oficjalnym dokumencie) [policzalny]
  The article five says we have to pay extra for one month payment delay. (Paragraf piąty mówi, że musimy dodatkowo płacić za miesięczne spóźnienie z zapłatą.)
  Read the article first and then we will discuss it. (Najpierw przeczytaj ten paragraf, a potem o nim porozmawiamy.)
 4. przedimek (np. "a", "the") [policzalny]
  In English, "the" is called the definite article. (W języku angielskim "the" jest nazywane przedimkiem określonym.)
  "A" and "an" are indefinite articles. ("A" i "an" są przedimkami nieokreślonymi.)
 5. artykuł prawny (np. w kodeksie) [policzalny]
  According to article 143 of the civil code they can't arrest you for that. (Zgodnie z artykułem 143. kodeksu cywilnego nie mogą cię za to aresztować.)
  This article is very complicated. (Ten artykuł prawny jest bardzo zawiły.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. odbyć aplikację [przechodni]
  What's the cost of articling students? (Jaki jest koszt odbywania aplikacji przez studentów?)

Powiązane zwroty — "article"

rzeczownik
przymiotnik
inne
idiom
the genuine article = autentyk (osoba będąca idealnym przykładem czegoś)
kolokacje

powered by  eTutor logo