BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przedmiot" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przedmiot" po polsku

przedmiot

obrazek do "course" po polsku KrazyDad » Blog Archive » Theory of the Precious Object obrazek do "subject" po polsku
rzeczownik
 1. course BrE ***** , program AmE *****
  • kurs, przedmiot (na studiach)
   She followed a two-year statistics course. (Ona uczęszczała na dwuletni kurs statystyki.)
   This university offers interesting programs. (Ten uniwersytet oferuje interesujące przedmioty.)
   I didn't learn much in this course. (Nie nauczyłem się wiele na tym kursie.)
   You will learn how to analyse literature in this course. (Na tym kursie nauczycie się jak analizować literaturę.)
 2. object , ****
  • przedmiot, obiekt [policzalny]
   He looked at objects laid out in front of him. (On spojrzał na rozłożone przed nim przedmioty.)
   She's the object of my affection. (Ona jest przedmiotem moich uczuć.)
   What's that strange object? (Co to za dziwny obiekt?)
 3. subject ****
  • przedmiot (w szkole) [policzalny]
   What's your favourite subject at school? (Jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole?)
   Chemistry is the most difficult subject for me. (Chemia jest dla mnie najtrudniejszym przedmiotem.)
 4. item ****
  • rzecz, artykuł, przedmiot [policzalny]
   The item I loved the most was the pink teddy bear. (Rzeczą, która podobała mi się najbardziej, był różowy miś.)
   We sent you the item that you ordered. (Wysłaliśmy panu artykuł, który pan zamówił.)
 5. article ****
  • przedmiot, rzecz, artykuł [policzalny]
   I need to buy some stationery articles to school. (Muszę kupić kilka artykułów papierniczych do szkoły.)
   I bought some necessary articles to my office. (Kupiłem trochę potrzebnych rzeczy do mojego biura.)
 6. subject matter *
  • temat (np. rozmowy), przedmiot (np. badań) [niepoliczalny]
   I consider myself an expert on the subject matter of this discussion. (Uważam się za eksperta w temacie tej dyskusji.)
   In my opinion, the contents and subject matter of this thesis are incompatible with the principle of subsidiarity. (Moim zdaniem treść i przedmiot tej pracy są niezgodne z zasadą pomocniczości.)
 7. ditty

Powiązane zwroty — "przedmiot"

przymiotnik
niski (budynek, przedmiot) = low
przenośny (np. przedmiot, dobro) = movable , moveable
praktyczny (np. przedmiot) = nonacademic
rzeczownik
zakup (zakupiony przedmiot) = acquisition
przyroda (przedmiot szkolny) = science
narzędzie (przedmiot) = tool
plastyka (przedmiot szkolny) = art
antyk (stary, wartościowy przedmiot) = antique
relikwia (przedmiot związany ze świętą osobą) = relic
religia (jako przedmiot w szkole) = Religious Education , RE (skrót) , Religious Instruction , RI (skrót)
pocisk (przedmiot lub ciało wystrzelone lub rzucone z dużą siłą) = projectile
relikwiarz (przedmiot do przechowywania relikwii) = reliquary
technika (przedmiot szkolny) = design and technology , D&T (skrót) , DT (skrót) , D.T. (skrót)
przedsiębiorczość (przedmiot szkolny) = business studies
czasownik
obracać (przedmiot) = turn
powtarzać (np. przedmiot) = retake
kontrolować (np. przedmiot, dokument, paszport) = inspect
studiować (np. określony przedmiot) = do
uszkadzać (np. przedmiot, rzeźbę) = mutilate
phrasal verb
wskrzeszać coś (np. jakiś przedmiot do użytku, tradycję) = bring something back , bring back something

"przedmiot" — Słownik kolokacji angielskich

subject matter kolokacja
 1. subject przymiotnik + matter rzeczownik = temat (np. rozmowy), przedmiot (np. badań)
  Luźna kolokacja

  Using this method of photography, still subject matter, such as buildings, were favored.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo