"przyroda" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyroda" po polsku

przyroda

UOregon General Science Natural World
rzeczownik
 1. nature ****
  • natura, przyroda [UNCOUNTABLE]
   I grew up in the countryside, surrounded by nature. (Dorastałem na wsi, w otoczeniu natury.)
   The forces of nature are often unpredictable. (Siły natury są często nieprzewidywalne.)
 2. science *****
  • nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, przyroda (przedmiot szkolny) [UNCOUNTABLE]
   I don't like science, I don't understand a thing. (Nie lubię nauk ścisłych, nic nie rozumiem.)
   Fewer young people are studying science these days. (Mniej młodych ludzi studiuje nauki ścisłe w dzisiejszych czasach.)
 3. natural world  
  The natural world is not the property of the conservation organisations. (Przyroda nie jest własnością organizacji zajmujących się jej ochroną.)
  The natural world must be protected. (Przyroda musi być chroniona.)
  Her research team brought up some interesting points about natural world. (Jej drużyna badawcza przywołała kilka ciekawych spostrzeżeń dotyczących przyrody.)

"przyroda" — Słownik kolokacji angielskich

natural world kolokacja
 1. natural przymiotnik + world rzeczownik = przyroda
  Bardzo silna kolokacja

  When does a child begin learning about the natural world?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo