BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"natura" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "natura" po polsku

natura

obrazek do "nature" po polsku
rzeczownik
 1. nature ****
  • natura, przyroda [niepoliczalny]
   I grew up in the countryside, surrounded by nature. (Dorastałem na wsi, w otoczeniu natury.)
   The forces of nature are often unpredictable. (Siły natury są często nieprzewidywalne.)
  • natura, charakter [policzalny lub niepoliczalny]
   What's the nature of this gathering? (Jaki jest charakter tego zgromadzenia?)
   That's just his nature. (To po prostu jego charakter.)
   It's no surprise, it's in his nature to cheat. (To nie jest niespodzianka, zdradzanie to jego natura.)
   Her nature is to always surprise me. (Jej naturą jest to, że zawsze mnie zaskakuje.)
   link synonim: character
  • natura (zespół cech czegoś) [niepoliczalny]
   Forgiveness is a feature of human nature. (Przebaczanie jest cechą ludzkiej natury.)
   You can't change the nature of a human. (Nie można zmienić natury człowieka.)
 2. character ****
  • natura (np. jakiegoś przedmiotu) [tylko liczba pojedyncza]
   The character of war has changed over the last decades. (Natura wojny zmieniła się na przestrzeni ostatnich dekad.)
   The character of our job is not specific. (Natura naszej pracy nie jest doprecyzowana.)
   link synonim: nature
 3. complexion
 4. makeup ** , make-up
  • charakter, natura (cechy charakteryzujące kogoś) [niepoliczalny]
   It's his makeup, we cannot change that. (Taki jest jego charakter, nie możemy tego zmienić.)
 5. kidney *
 6. esse
 7. quiddity
rzeczownik
 1. the face of something  
  The face of the society is changing. (Natura społeczeństwa zmienia się.)
 2. nature of something
  • natura czegoś (np. współczesnej demokracji)
   The nature of people is to be imperfect. (Naturą ludzi jest być niedoskonałym.)
   This is the nature of certain radical groups. (Taka jest natura pewnych skrajnych grup.)

podobne do "natura" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "natura" po angielsku

rzeczownik
Natura 2000 = Natura 2000 (program UE dotyczący ochrony przyrody)

powered by  eTutor logo