"outside world" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "outside world" po angielsku

rzeczownik
  1. świat zewnętrzny
    It is my link to the outside world when I'm out and about. (To mój kontakt ze światem zewnętrznym, kiedy jestem poza domem.)
    When he was at home, he didn't really care about the outside world. (Kiedy on był w domu, nie interesował go szczególnie świat zewnętrzny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"outside world" — Słownik kolokacji angielskich

outside world kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świat zewnętrzny
  1. outside przymiotnik + world rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We all came here to get away from the outside world.