"outside expert" — Słownik kolokacji angielskich

outside expert kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ekspert z zewnątrz
  1. outside przymiotnik + expert rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The outside experts were put on the problem in May 1992.

powered by  eTutor logo