ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"nature" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "nature" po angielsku

nature ****

obrazek do "nature" po polsku
rzeczownik
 1. natura, przyroda [niepoliczalny]
  I grew up in the countryside, surrounded by nature. (Dorastałem na wsi, w otoczeniu natury.)
  The forces of nature are often unpredictable. (Siły natury są często nieprzewidywalne.)
 2. natura, charakter [policzalny lub niepoliczalny]
  What's the nature of this gathering? (Jaki jest charakter tego zgromadzenia?)
  That's just his nature. (To po prostu jego charakter.)
  It's no surprise, it's in his nature to cheat. (To nie jest niespodzianka, zdradzanie to jego natura.)
  Her nature is to always surprise me. (Jej naturą jest to, że zawsze mnie zaskakuje.)
  link synonim: character
 3. natura (zespół cech czegoś) [niepoliczalny]
  Forgiveness is a feature of human nature. (Przebaczanie jest cechą ludzkiej natury.)
  You can't change the nature of a human. (Nie można zmienić natury człowieka.)
 4. rodzaj, typ [tylko liczba pojedyncza]
  This is a new nature of a chemical compound. (To jest nowy typ związku chemicznego.)
  I need another screw of this nature - do you have any? (Potrzebuję kolejnej śrubki tego typu - masz jakieś?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. przyrodniczy (np. film)
  We watched a nature film about giraffes. (Oglądaliśmy film przyrodniczy o żyrafach.)
  I have a lot of nature books. (Mam dużo książek przyrodniczych.)

Powiązane zwroty — "nature"

rzeczownik
przymiotnik
przysłówek
czasownik
idiom
kolokacje

powered by  eTutor logo