BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"program" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "program" po angielsku

obrazek do "course" po polsku
rzeczownik
 1. kurs, przedmiot (na studiach)
  She followed a two-year statistics course. (Ona uczęszczała na dwuletni kurs statystyki.)
  This university offers interesting programs. (Ten uniwersytet oferuje interesujące przedmioty.)
  I didn't learn much in this course. (Nie nauczyłem się wiele na tym kursie.)
  You will learn how to analyse literature in this course. (Na tym kursie nauczycie się jak analizować literaturę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Detailed Programme
rzeczownik
 1. projekt, plan, program
  Here you have the program of this conference. (Tu masz program tej konferencji.)
  What is the programme for the evening? (Jaki jest plan na wieczór?)
  It is a part of a modernisation program. (To jest część projektu modernizacji.)
  zobacz także: plan
 2. program (radiowy lub telewizyjny)
  I find this programme interesting. (Uważam, że ten program jest ciekawy.)
  I've watched this programme before. (Oglądałem wcześniej ten program.)
  I could watch sports programmes all day. (Mógłbym oglądać programy sportowe cały dzień.)
 3. repertuar, program (np. kinowy, teatralny)
  I'll have a look at the cinema's program. (Spojrzę na program kinowy.)
  There is a great show in the theatre programme. (W repertuarze teatru jest świetne przedstawienie.)
 4. harmonogram, program (np. imprezy)
  Click here to find out more about upcoming events programme. (Kliknij tu, aby dowiedzieć się więcej o harmonogramie nadchodzących wydarzeń.)
  The party program looks promising. (Program imprezy wygląda obiecująco.)
 5. funkcja (np. w pralce)
  This program is suitable for washing silk clothes. (Ta funkcja jest odpowiednia do prania ubrań z jedwabiu.)
  He never read a washing machine program guide. (On nigdy nie przeczytał instrukcji dotyczącej programów pralki.)
czasownik
 1. programować [przechodni]
  She programmed her radio to wake her up at 8 am. (Ona zaprogramowała radio, żeby ją obudziło o 8 rano.)
  Can you program this device? (Czy możesz zaprogramować to urządzenie?)
 2. zaplanować [przechodni]
  He programmed all the social events for this month. (On zaplanował wszystkie spotkania towarzyskie na ten miesiąc.)
  She would never program her schedule without my help. (Ona by nigdy nie zaplanowała swojego harmonogramu bez mojej pomocy.)
przymiotnik
 1. programowy (dot. programu)

program , *****

program.
rzeczownik
 1. program (komputerowy) [policzalny]
  We developed a new computer program. (Opracowaliśmy nowy program komputerowy.)
  Can you show me how to use this program? (Czy możesz pokazać mi, jak używać tego programu?)
  link synonim: computer program

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

scheme BrE **
program AmE *****

rzeczownik
 1. program, system
  The new scheme will be introduced tomorrow. (Nowy system będzie wprowadzony jutro.)
  Which program of studies did you choose? (Który program studiów wybrałeś?)
  Everything will change under the new scheme. (Wszystko się zmieni w nowym systemie.)
 2. program (np. emerytalny), system (np. szkoleń), harmonogram (np. wypłat)
  This savings scheme is great for everyone. (Ten program oszczędnościowy jest świetny dla wszystkich.)
  She will start receiving money from her pension scheme soon. (Ona wkrótce zacznie otrzymywać pieniądze ze swojego programu emerytalnego.)
  He was working on the training program the whole week. (On pracował nad systemem szkoleń przez cały tydzień.)
  The government introduced an innovative pension scheme. (Rząd przedstawił innowacyjny program emerytalny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "program"

rzeczownik
programmer = programator (urządzenie programujące) +1 znaczenie
przymiotnik
kolokacje

"program" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "program" po polsku

program

Detailed Programme program.
rzeczownik
 1. programme BrE , program AmE *****
  • projekt, plan, program
   Here you have the program of this conference. (Tu masz program tej konferencji.)
   What is the programme for the evening? (Jaki jest plan na wieczór?)
   It is a part of a modernisation program. (To jest część projektu modernizacji.)
   zobacz także: plan
  • program (radiowy lub telewizyjny)
   I find this programme interesting. (Uważam, że ten program jest ciekawy.)
   I've watched this programme before. (Oglądałem wcześniej ten program.)
   I could watch sports programmes all day. (Mógłbym oglądać programy sportowe cały dzień.)
  • repertuar, program (np. kinowy, teatralny)
   I'll have a look at the cinema's program. (Spojrzę na program kinowy.)
   There is a great show in the theatre programme. (W repertuarze teatru jest świetne przedstawienie.)
  • harmonogram, program (np. imprezy)
   Click here to find out more about upcoming events programme. (Kliknij tu, aby dowiedzieć się więcej o harmonogramie nadchodzących wydarzeń.)
   The party program looks promising. (Program imprezy wygląda obiecująco.)
 2. program , *****
  • program (komputerowy) [policzalny]
   We developed a new computer program. (Opracowaliśmy nowy program komputerowy.)
   Can you show me how to use this program? (Czy możesz pokazać mi, jak używać tego programu?)
   link synonim: computer program
 3. scheme BrE ** , program AmE *****
  • program, system
   The new scheme will be introduced tomorrow. (Nowy system będzie wprowadzony jutro.)
   Which program of studies did you choose? (Który program studiów wybrałeś?)
   Everything will change under the new scheme. (Wszystko się zmieni w nowym systemie.)
  • program (np. emerytalny), system (np. szkoleń), harmonogram (np. wypłat)
   This savings scheme is great for everyone. (Ten program oszczędnościowy jest świetny dla wszystkich.)
   She will start receiving money from her pension scheme soon. (Ona wkrótce zacznie otrzymywać pieniądze ze swojego programu emerytalnego.)
   He was working on the training program the whole week. (On pracował nad systemem szkoleń przez cały tydzień.)
   The government introduced an innovative pension scheme. (Rząd przedstawił innowacyjny program emerytalny.)
 4. station ****
  • program, stacja (np. TV) [policzalny]
   This station airs only soap operas. (Ta stacja nadaje same telenowele.)
   I love this station, they play great music! (Kocham ten program, puszczają świetną muzykę!)
   We have seven TV stations. (Mamy siedem programów telewizyjnych.)
 5. broadcast , ***
  • audycja, program (np. w radio, w telewizji) [policzalny]
   Next week she's going to be on her first national broadcast. (W następnym tygodniu ona będzie brała udział w swojej pierwszej ogólnonarodowej audycji.)
   I wanted to watch this TV broadcast but I fell asleep. (Chciałem obejrzeć ten program w telewizji, ale zasnąłem.)
 6. bill *****
  • afisz, plakat, ulotka, program (np. koncertu) [policzalny]
   I saw a bill showing a new movie in the cinema. (Zobaczyłem plakat prezentujący nowy film w kinie.)
   Michael, you will hang the bills of our concert. (Michael, ty powiesisz ogłoszenia naszego koncertu.)
 7. agenda ***
  • agenda, program (partii politycznej)
   This party's agenda was based on liberal conservatism. (Program tej partii był oparty na liberalnym konserwatyzmie.)
 8. edition *** , także: ed. ***
  • program, odcinek [policzalny]
   I didn't read the previous edition of this comic book, what was it about? (Nie czytałem poprzedniego odcinka tego komiksu, o czym był?)
   I missed the first edition but I recorded it. (Przegapiłem pierwszy odcinek, ale go nagrałem.)

Powiązane zwroty — "program"

rzeczownik
dziennik (program telewizyjny lub radiowy) = the news
sterownik (program komputerowy) = driver
edytor (program komputerowy, np. do edycji tekstu, obróbki zdjęć) = editor , ed. (skrót)
programista = developer , dev (skrót) +1 znaczenie
podprogram = subroutine +1 znaczenie
Ulica Sezamkowa (program dla dzieci) = Sesame Street
czasownik
pisać (program komputerowy) = write
instalować (program komputerowy) = install , także: instal BrE
nadawać (program telewizyjny) = relay +1 znaczenie
transmitować (program telewizyjny, radiowy) = transmit
programować = programme BrE , program AmE +1 znaczenie
oglądać (np. film, program telewizyjny) = view
uruchamiać (program) = invoke , także: invocate +1 znaczenie
powtarzać (np. program w telewizji) = replay
inicjować (np. program, komunikację) = initiate
ulepszać (np. program) = tweak
zmontować (np. film, program) = edit
phrasal verb
otwierać coś (program albo plik w komputerze) = go into something
przymiotnik
idiom
przysłówek

powered by  eTutor logo