"program rozwoju" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "program rozwoju" po polsku

"program rozwoju" — Słownik kolokacji angielskich

  1. development rzeczownik + program rzeczownik = program rozwoju
    Bardzo silna kolokacja

    The companies did not say how much they would spend on the development program.

expansion program kolokacja
  1. expansion rzeczownik + program rzeczownik = program rozwoju
    Bardzo silna kolokacja

    It began its renovation and expansion program in May 2006.

powered by  eTutor logo