"development" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "development" po angielsku — Słownik polsko-angielski

development *****

Ta nowoczesna metoda rozwoju
rzeczownik
 1. rozwój [UNCOUNTABLE]
  They were discussing the country's economic development. (Oni dyskutowali o rozwoju gospodarczym kraju.)
  He works in research and development for a large company. (On pracuje w dziale badań i rozwoju dużej firmy.)
  His work involved the development of CD-ROMs and electronic databases. (Jego praca dotyczyła rozwoju płyt CD i elektronicznych baz danych.)
 2. rozwijanie, rozwój (ekonomiczny) [UNCOUNTABLE]
  We need to stimulate country's development. (Musimy stymulować rozwój kraju.)
  I have to take care of my company's development. (Muszę zająć się rozwojem mojej firmy.)
 3. rozwój, prace badawczo-rozwojowe [UNCOUNTABLE]
  Research and development are critical for economic development. (Prace badawczo-rozwojowe są krytyczne dla rozwoju ekonomicznego.)
 4. rozwój, polepszenie [COUNTABLE]
  We are now experiencing a development of living conditions. (Doświadczamy teraz polepszenia warunków życia.)
  I'm very happy about the development of your situation. (Cieszę się z polepszenia twojej sytuacji.)
 5. zagospodarowywanie, zabudowywanie [UNCOUNTABLE]
  It's a development area. (To jest teren do zagospodarowania.)
  There are constant developments in my district. (W mojej dzielnicy trwa ciągłe zabudowywanie.)
 6. nowe budownictwo, nowa zabudowa [COUNTABLE]
  They bought an apartment in the development. (Oni kupili mieszkanie w nowym budownictwie.)
  His company started investing in development. (Jego firma zaczęła inwestować w nowe budownictwo.)
 7. przetworzenie (centralna część w sonacie) [UNCOUNTABLE]
  This sonata has a really good development. (Ta sonata ma naprawdę dobre przetworzenie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "development"

rzeczownik
development programme British English , development program American English = program rozwoju
musical development = przetworzenie (materiału muzycznego)
housing estate British English , housing development American English = osiedle mieszkaniowe
underdevelopment = niedorozwój (np. mięśni), niedorozwój (przemysłu, infrastruktury)
czasownik
przymiotnik
przysłówek
kolokacje

podobne do "development" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "development" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik