"modernizacja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "modernizacja" po polsku

modernizacja

rzeczownik
  1. modernization * , modernisation British English  
    The modernization, simplification and adjustment of these rules to the new reality were absolutely necessary. (Modernizacja, uproszczenie i dostosowanie tych przepisów do nowej rzeczywistości było absolutną koniecznością.)
  2. redevelopment
  3. facelift , także: face-lift
  4. revamp
  5. retrofitting
  6. backfit  
  7. aggiornamento

powered by  eTutor logo