development = rozwój (stanie się bardziej zaawansowanym)

Ta nowoczesna metoda rozwoju

Źródło: http://weblog.infopraca.pl/2008/10/development-center-czyli-rozwoj-pracownikow/

rozwój (stanie się bardziej zaawansowanym)

development = rozwój (stanie się bardziej zaawansowanym)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

They were discussing the country's economic development. = Oni dyskutowali o rozwoju gospodarczym kraju.