"rozwijanie umiejętności" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozwijanie umiejętności" po polsku

rozwijanie umiejętności

rzeczownik
  1. skill development  

"rozwijanie umiejętności" — Słownik kolokacji angielskich

skill development kolokacja
  1. skill rzeczownik + development rzeczownik = rozwijanie umiejętności
    Silna kolokacja

    They work with volunteers and support young people in skills development.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo