"przetworzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przetworzenie" po polsku

przetworzenie

rzeczownik
 1. development *****
 2. musical development
czasownik
 1. process *****
  • przetwarzać, przerabiać [przechodni]
   They processed the used bottles into a work of art. (Oni przerobili zużyte butelki w dzieło sztuki.)
   This waste paper will be processed into toilet paper. (Ta makulatura zostanie przerobiona na papier toaletowy.)
 2. convert , **
 3. transform ***
  • przekształcać (np. krajobraz), przetwarzać (np. ciepło w energię), zmieniać (swój wygląd, charakter), przedzierzgać [przechodni]
   You have to transform your character if you want to work for us. (Musisz zmienić swój charakter, jeśli chcesz dla nas pracować.)
   I don't like my body, I have to start running to transform it. (Nie lubię swojego ciała, muszę zacząć biegać, żeby je zmienić.)
 4. manipulate **
  • przetwarzać (np. dane komputerowe) [przechodni]
   One of the ways to manipulate a company's data is feeding it into a computer spreadsheet. (Jednym ze sposobów na przetwarzanie danych firmy jest wprowadzenie ich do arkusza komputerowego.)
   This program gives you the possibility of manipulating the data. (Ten program umożliwia ci przetwarzanie danych.)
 5. manufacture **
 6. develop ***** , także: develope dawne użycie
 7. premanufacture

"przetworzenie" — Słownik kolokacji angielskich

 1. musical przymiotnik + development rzeczownik = przetworzenie (materiału muzycznego)
  Zwykła kolokacja

  This connection had a great influence on his musical development.

powered by  eTutor logo