"przetwarzać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przetwarzać" po polsku

przetwarzać

czasownik
 1. process *****
  • przetwarzać, przerabiać [przechodni]
   They processed the used bottles into a work of art. (Oni przerobili zużyte butelki w dzieło sztuki.)
   This waste paper will be processed into toilet paper. (Ta makulatura zostanie przerobiona na papier toaletowy.)
  • przetwarzać (dane, informacje) [przechodni]
   My computer is very old, it will process the information for an hour. (Mój komputer jest bardzo stary, będzie przetwarzał informacje przez godzinę.)
   It will take me a while to process all this data. (Przetworzenie tych danych zajmie mi trochę czasu.)
 2. convert , **
  • przerabiać, modyfikować, konwertować, przetwarzać (na coś innego) [przechodni]
   I converted those wooden boards into a bench. (Przerobiłem te drewniane deski na ławkę.)
   Can you convert a text file to a PDF? (Czy umiesz skonwertować plik tekstowy w PDF'a?)
 3. transform ***
  • przekształcać (np. krajobraz), przetwarzać (np. ciepło w energię), zmieniać (swój wygląd, charakter), przedzierzgać [przechodni]
   You have to transform your character if you want to work for us. (Musisz zmienić swój charakter, jeśli chcesz dla nas pracować.)
   I don't like my body, I have to start running to transform it. (Nie lubię swojego ciała, muszę zacząć biegać, żeby je zmienić.)
 4. manipulate **
  • przetwarzać (np. dane komputerowe) [przechodni]
   One of the ways to manipulate a company's data is feeding it into a computer spreadsheet. (Jednym ze sposobów na przetwarzanie danych firmy jest wprowadzenie ich do arkusza komputerowego.)
   This program gives you the possibility of manipulating the data. (Ten program umożliwia ci przetwarzanie danych.)
 5. manufacture **
 6. develop ***** , także: develope dawne użycie
 7. premanufacture