"powtórnie przetwarzać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powtórnie przetwarzać" po polsku

powtórnie przetwarzać

czasownik
 1. recycle *
  • powtórnie przetwarzać (np. papier, szkło, plastik)
   Do you recycle anything at home? (Czy przetwarzasz coś powtórnie w domu?)
   There is a stack of newspapers in the hall that needs to be recycled. (W holu jest stos gazet, które trzeba oddać na makulaturę.)
   Do you know where I can recycle plastic bottles? (Czy wiesz, gdzie mogę oddać plastikowe butelki do recyklingu?)

powered by  eTutor logo