"przetwórnia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przetwórnia" po polsku

"przetwórnia" — Słownik kolokacji angielskich

processing plant kolokacja
  1. processing rzeczownik + plant rzeczownik = przetwórnia
    Bardzo silna kolokacja

    He took another look, first at the artificial hill that held the processing plant.

powered by  eTutor logo