"przetwarzanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przetwarzanie" po polsku

przetwarzanie

rzeczownik
 1. processing **
  • obróbka, przetwarzanie, obrabianie [niepoliczalny]
   Maybe you'll help me with math and information processing. (Może pomożesz mi z matematyką i przetwarzaniem informacji.)
 2. making *
 3. manufacturing **
  • produkowanie, wytwarzanie, przetwarzanie
   Manufacturing chocolate is not as expensive as you think. (Produkowanie czekolady nie jest aż tak drogie, jak myślisz.)
   Do you think that I can earn some money on manufacturing soy milk? (Myślisz, że mogę zarobić trochę pieniędzy na wytwarzaniu mleka sojowego?)
 4. manipulation *
 5. transforming
 6. converting
 7. manipulating
  • przetwarzanie (np. danych komputerowych)
 8. premanufacturing
czasownik
 1. process *****
  • przetwarzać, przerabiać [przechodni]
   They processed the used bottles into a work of art. (Oni przerobili zużyte butelki w dzieło sztuki.)
   This waste paper will be processed into toilet paper. (Ta makulatura zostanie przerobiona na papier toaletowy.)
  • przetwarzać (informacje) [przechodni]
   My computer is very old, it will process the information for an hour. (Mój komputer jest bardzo stary, będzie przetwarzał informacje przez godzinę.)
   It will take me a while to process all this data. (Przetworzenie tych danych zajmie mi trochę czasu.)
 2. convert , **
 3. transform ***
  • przekształcać (np. krajobraz), przetwarzać (np. ciepło w energię), zmieniać (swój wygląd, charakter), przedzierzgać [przechodni]
   You have to transform your character if you want to work for us. (Musisz zmienić swój charakter, jeśli chcesz dla nas pracować.)
   I don't like my body, I have to start running to transform it. (Nie lubię swojego ciała, muszę zacząć biegać, żeby je zmienić.)
 4. manipulate **
  • przetwarzać (np. dane komputerowe) [przechodni]
   One of the ways to manipulate a company's data is feeding it into a computer spreadsheet. (Jednym ze sposobów na przetwarzanie danych firmy jest wprowadzenie ich do arkusza komputerowego.)
   This program gives you the possibility of manipulating the data. (Ten program umożliwia ci przetwarzanie danych.)
 5. manufacture **
 6. develop ***** , także: develope dawne użycie
 7. premanufacture

Powiązane zwroty — "przetwarzanie"

rzeczownik
czasownik

powered by  eTutor logo