"przekształcenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przekształcenie" po polsku

przekształcenie

rzeczownik
 1. transition ***
  • przemiana, przekształcenie, przejście (w inny stan) formal [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The Polish society is currently at the stage of transition. (Polskie społeczeństwo jest obecnie na etapie przemiany.)
   The transition from a boy to a man is always difficult. (Przejście z chłopca w mężczyznę jest zawsze trudne.)
   The transition of the protagonist was very interesting. (Przemiana głównego bohatera była bardzo interesująca.)
 2. transformation **
 3. map ***
 4. modification *
 5. reformation
 6. transfiguration
 7. transforming
 8. anamorphosis
 9. dissipating
  • przekształcenie (energii w procesie dyssypacji)
czasownik
 1. transform ***
 2. transition ***
czasownik
 1. convert **   [INTRANSITIVE]
  She's converting into a lady. (Ona przekształca się w damę.)
  Under pressure this soft material converts into a hard one. (Ten materiał pod naciskiem przekształca się z miękkiego do twardego.)

Powiązane zwroty — "przekształcenie"

inne
czasownik
rzeczownik
phrasal verb

powered by  eTutor logo