TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"converting" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "converting" po angielsku

converting

rzeczownik
 1. przerabianie, modyfikowanie, konwertowanie, przetwarzanie
 2. przekształcanie się
 3. rozkładanie się (np. o sofie)
 4. przeliczanie, przekształcanie, przekonwertowanie
 5. zaadaptowanie, przerabianie (np. stodołę na domek letni)
 6. nawracanie (kogoś)
 7. zmienianie (wyznania, orientacji politycznej)
 8. przechodzenie, przerzucanie się (np. na abonament, firmę ubezpieczeniową)
 9. podwyższanie poprzeczki (np. w meczu rugby)
 10. przywłaszczanie, sprzeniewierzanie
czasownik
 1. przerabiać, modyfikować, konwertować, przetwarzać (na coś innego) [przechodni]
  I converted those wooden boards into a bench. (Przerobiłem te drewniane deski na ławkę.)
  Can you convert a text file to a PDF? (Czy umiesz skonwertować plik tekstowy w PDF'a?)
 2. przekształcać się [nieprzechodni]
  She's converting into a lady. (Ona przekształca się w damę.)
  Under pressure this soft material converts into a hard one. (Ten materiał pod naciskiem przekształca się z miękkiego do twardego.)
 3. rozkładać się (np. sofa) [nieprzechodni]
  The sofa converts, you two can sleep on it. (Sofa rozkłada się, możecie oboje na niej spać.)
  This table converts and the whole family can sit at it. (Ten stół się rozkłada i cała rodzina może przy nim siedzieć.)
 4. przeliczać, przewalutować [przechodni]
  She converted the money she made into euros. (Ona przeliczyła pieniądze, które zarobiła, na euro.)
  How to convert pounds into kilograms? (Jak przeliczyć funty na kilogramy?)
 5. zaadaptować, przerabiać (np. stodołę na domek letni) [przechodni]
  She converted the attic into a small room. (Ona przerobiła strych na mały pokój.)
  We converted an old barn into a garage. (Przerobiliśmy starą stodołę na garaż.)
 6. nawracać (kogoś) [przechodni]
  This priest converted her to Christianity. (Ten ksiądz nawrócił ją na chrześcijaństwo.)
  He went on a mission to Africa to convert people. (On pojechał na misję do Afryki, aby nawracać ludzi.)
 7. zmienić (wyznanie, orientację polityczną) [nieprzechodni]
  I converted to Catholicism. (Zmieniłem wyznanie na katolicyzm.)
  To the surprise of her family, Mary converted to Buddhism. (Ku zaskoczeniu rodziny, Mary zmieniła wyznanie na buddyzm.)
 8. przechodzić, przerzucać się (np. na abonament, na benzynę bezołowiową) [nieprzechodni]
  I've finally converted to an electric car. (W końcu przerzuciłem się na samochód elektryczny.)
 9. przywłaszczać, sprzeniewierzać [przechodni]
  He converted my car, so I sued him. (On przywłaszczył sobie mój samochód, więc go pozwałem.)
 10. zdobyć punkt (np. z karnego, asysty) [przechodni/nieprzechodni]
 11. zdobyć punkt przez kopnięcie piłki w bramkę (w rugby) [przechodni/nieprzechodni]
 12. zdobyć dodatkowy punkt po przyłożeniu lub próbie (w footballu amerykańskim) [przechodni/nieprzechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.