"przekształcać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przekształcać się" po polsku

przekształcać się

czasownik
 1. convert **   [INTRANSITIVE]
  She's converting into a lady. (Ona przekształca się w damę.)
  Under pressure this soft material converts into a hard one. (Ten materiał pod naciskiem przekształca się z miękkiego do twardego.)
czasownik
 1. transform ***
  • przekształcać, transformować, przekształcić się [TRANSITIVE]
   Caterpillars transform into butterflies. (Gąsienice przekształcają się w motyle.)
   I watched a film in which a girl transformed into a vampire. (Oglądałem film, w którym dziewczyna przekształciła się w wampira.)
  • przekształcać (np. krajobraz), przetwarzać (np. ciepło w energię), zmieniać (swój wygląd, charakter), przedzierzgać [TRANSITIVE]
   You have to transform your character if you want to work for us. (Musisz zmienić swój charakter, jeśli chcesz dla nas pracować.)
   I don't like my body, I have to start running to transform it. (Nie lubię swojego ciała, muszę zacząć biegać, żeby je zmienić.)
 2. reshape
 3. recast
 4. restate  
 5. transmute
 6. leaven
 7. transfigure
 8. remodify
phrasal verb
 1. spin off
czasownik
 1. dissipate
czasownik
 1. transition ***

powered by  eTutor logo