BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przerabianie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przerabianie" po polsku

przerabianie

rzeczownik
 1. rewriting
 2. revamping
 3. converting
 4. rehashing  
 5. recasting
 6. recomposing  
czasownik
 1. process *****
  • przetwarzać, przerabiać [przechodni]
   They processed the used bottles into a work of art. (Oni przerobili zużyte butelki w dzieło sztuki.)
   This waste paper will be processed into toilet paper. (Ta makulatura zostanie przerobiona na papier toaletowy.)
 2. convert , **
  • przerabiać, modyfikować, konwertować, przetwarzać (na coś innego) [przechodni]
   I converted those wooden boards into a bench. (Przerobiłem te drewniane deski na ławkę.)
   Can you convert a text file to a PDF? (Czy umiesz skonwertować plik tekstowy w PDF'a?)
  • zaadaptować, przerabiać (np. stodołę na domek letni) [przechodni]
   She converted the attic into a small room. (Ona przerobiła strych na mały pokój.)
   We converted an old barn into a garage. (Przerobiliśmy starą stodołę na garaż.)
 3. alter **
 4. rewrite *
 5. adapt **
  • dostosowywać, przerabiać [przechodni]
   This workstation was adapted for a disabled person. (To stanowisko pracy zostało przerobione dla osoby niepełnosprawnej.)
   We can adapt the spare room for a home gym. (Możemy przerobić pokój gościnny na domową siłownię.)
 6. redesign *
 7. recycle *
 8. rework
 9. recast
 10. revamp
 11. rehash , re-hash  
 12. rehandle
 13. recompose  
phrasal verb
 1. do over
czasownik
 1. remodel
 2. remake *
 3. redo
 4. decondition

powered by  eTutor logo