BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"przechodzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przechodzenie" po polsku

przechodzenie

rzeczownik
 1. passage ***
  • przechodzenie, przejeżdżanie oficjalnie [niepoliczalny]
   Passage on the red light is very rarely fined in England. (Za przechodzenie na czerwonym świetle rzadko grozi mandat w Anglii.)
   Passage on the road was tricky due to an accident. (Przejeżdżanie drogi było kłopotliwe z powodu wypadku.)
 2. clearing *
 3. crossing *
 4. switching
 5. undergoing
 6. converting
obrazek do "pass" po polsku obrazek do "cross" po polsku
czasownik
 1. pass , *****
  • wymijać, przechodzić (obok czegoś) [przechodni/nieprzechodni]
   He passed the library. (On minął bibliotekę.)
   I stepped aside for my father to pass. (Odsunąłem się na bok, żeby mój ojciec mógł przejść.)
   Turn right and pass the church. (Skręć w prawo i przejdź obok kościoła.)
  • przechodzić (np. przez bramę) [nieprzechodni]
   You need to pass through a gate to enter inside. (Żeby wejść do środka, musisz przejść przez bramę.)
   You can't pass through the door without the password. (Nie możesz przejść przez drzwi bez hasła.)
  • przechodzić, znajdować się (np. o drodze, rzece) [przechodni/nieprzechodni]
   The Thames passes through London. (Tamiza przechodzi przez Londyn.)
   This road passes through multiple interesting cities. (Ta droga przechodzi przez wiele ciekawych miast.)
  • przechodzić (na kogoś, w jakiś stan) oficjalnie [nieprzechodni]
   All her belongings pass onto her daughter. (Cały jej majątek przechodzi na jej córkę.)
   Once I'm dead, all of this will pass onto you, my friend. (Kiedy już umrę, to wszystko przejdzie na ciebie, mój przyjacielu.)
 2. cross , ****
 3. undergo **
  • poddawać się (badaniom, operacji), odbywać (np. kurację), przechodzić (np. szkolenie) [przechodni]
   to experience something, to be the subject of a process
   You can't eat anything because you will undergo a major surgery. (Nie możesz nic jeść, ponieważ poddasz się dużej operacji.)
   If you want to be healthy, you have to undergo a therapy. (Jeśli chcesz być zdrowy, musisz odbyć kurację.)
 4. switch ***
  • zmieniać (np. taktykę), przechodzić (z jednej strony na drugą), przerzucać (się na coś) [przechodni/nieprzechodni]
   He had to switch sides, as the building he looked for was on the other side of the street. (On musiał zmienić stronę, ponieważ budynek, którego szukał był po drugiej stronie ulicy.)
   He switched to veganism when he started dating this girl. (Przerzucił się na weganizm, kiedy zaczął spotykać się z tą dziewczyną.)
   link synonim: change
 5. clear *****
  • przeskakiwać, jechać, przechodzić, omijać [przechodni]
   We cleared the traffic jam by driving in the night. (Ominęliśmy korek uliczny poprzez jazdę w nocy.)
   We have to clear the city centre - I don't want to get stuck in a traffic jam. (Musimy ominąć centrum miasta - nie chcę utknąć w korku.)
   He cleared a small stream and disappeared in the forest. (Przeskoczył mały strumyk i zniknął w lesie.)
 6. surpass *
  • przekraczać (oczekiwania), przechodzić (wyobrażenie)
   The results surpassed all our expectations. (Wyniki przekroczyły nasze oczekiwania.)
 7. convert , **
phrasal verb
 1. go over **
 2. wear off
 3. cross over
 1. cross an obstacle
phrasal verb
 1. go through ***
  • przejść (zostać uzgodnionym)
   Did it go through administration? (Czy to zostało uzgodnione z administracją?)
   My application went through the president's office. (Moje podanie przeszło przez biuro prezydenta.)
obrazek do "stroll" po polsku
czasownik
 1. stroll ** , stroll along , także: stroll down , także: stroll over
  • przechadzać się, spacerować
   She strolled happily through the dark streets of Brighton. (Ona przechadzała się radośnie po ciemnych ulicach Brighton.)
   They have been strolling along, but now they stopped. (Oni się przechadzali, ale teraz przystanęli.)
 2. saunter
 3. promenade
 4. ramble
 5. troll *
 6. toddle
 7. mosey AmE potocznie
 8. stravage
 9. bummel
 10. circumambulate
 11. dacker BrE , także: daiker
 12. womble BrE potocznie  
 13. perambulate
phrasal verb
 1. walk around *
 2. wander around , wander about  
 3. walk about
 1. trip along
czasownik
 1. outdo oneself  
  You outdid yourself! (Przeszłaś samą siebie!)

Powiązane zwroty — "przechodzenie"

rzeczownik
czasownik
chodzić = walk +1 znaczenie
wychodzić = leave +3 znaczenia
podchodzić = come +1 znaczenie
obchodzić = celebrate +1 znaczenie
odchodzić = off +1 znaczenie
phrasal verb
przymiotnik
przejściowy = temporary +2 znaczenia
inne

powered by  eTutor logo