"spacerować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spacerować" po polsku — Słownik angielsko-polski

spacerować

phrasal verb
 1. walk around *
 2. walk about
czasownik
 1. walk *****  
  I often walk with my husband in that park. (Często spaceruję z moim mężem w tamtym parku.)
  Tom and Jane often walk together. (Tom i Jane często spacerują razem.)
 2. saunter
 3. ramble
 4. troll *
 5. stravage
 6. dacker British English , także: daiker
 7. daunder  
 1. go at a walk

Powiązane zwroty — "spacerować"

rzeczownik
spacer = walk +4 znaczenia
spacerowicz = ambler +1 znaczenie
trójkami (np. spacerować) = in threes
przymiotnik
Zobacz także: spacerować z psem

"spacerować" — Słownik kolokacji angielskich

walk about kolokacja
 1. walk czasownik + about przysłówek = przechadzać się, spacerować
  Bardzo silna kolokacja

  No wife would let him walk about with hair like that.

  Podobne kolokacje: