BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"worry about" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "worry about" po angielsku

 1. martwić się o kogoś
  Don't worry about me. I'm not a child anymore. (Nie martw się o mnie. Nie jestem już dzieckiem.)
  I worry about him every day. (Martwię się o niego każdego dnia.)
 1. martwić się o coś
  My mother worries about my future. (Moja mama martwi się o moją przyszłość.)
  You don't need to worry about my health problems. (Nie musisz się martwić o moje problemy zdrowotne.)

"worry about" — Słownik kolokacji angielskich

worry about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): martw się
 1. worry czasownik + about przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  But I guess some people worry about death more than others.

  Podobne kolokacje:
 2. worry czasownik + about przysłówek
  Bardzo silna kolokacja

  At least David was one person she needn't worry about.

powered by  eTutor logo