eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"przechadzać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przechadzać się" po polsku

przechadzać się

obrazek do "stroll" po polsku
czasownik
 1. stroll ** , stroll along , także: stroll down , także: stroll over
  • przechadzać się, spacerować
   She strolled happily through the dark streets of Brighton. (Ona przechadzała się radośnie po ciemnych ulicach Brighton.)
   They had been strolling along, but now they stopped. (Oni się przechadzali, ale teraz przystanęli.)
 2. saunter
 3. promenade
 4. ramble
 5. troll *
 6. toddle
  • dreptać, przechadzać się  BrE
   The women toddled towards the lake. (Kobiety podreptały w kierunku jeziora.)
 7. mosey AmE potocznie
 8. stravage
 9. bummel
 10. circumambulate
 11. dacker BrE , także: daiker
 12. womble BrE potocznie  
 13. perambulate
phrasal verb
 1. walk around *
 2. wander around , wander about  
 3. walk about
 1. trip along
obrazek do "pass" po polsku obrazek do "cross" po polsku
czasownik
 1. pass , *****
  • wymijać, przechodzić (obok czegoś) [przechodni/nieprzechodni]
   He passed the library. (On minął bibliotekę.)
   I stepped aside for my father to pass. (Odsunąłem się na bok, żeby mój ojciec mógł przejść.)
   Turn right and pass the church. (Skręć w prawo i przejdź obok kościoła.)
 2. cross , ****
 3. undergo **
  • poddawać się (badaniom, operacji), odbywać (np. kurację), przechodzić (np. szkolenie) [przechodni]
   to experience something, to be the subject of a process
   You can't eat anything because you will undergo a major surgery. (Nie możesz nic jeść, ponieważ poddasz się dużej operacji.)
   If you want to be healthy, you have to undergo a therapy. (Jeśli chcesz być zdrowy, musisz odbyć kurację.)
 4. switch ***
  • zmieniać (np. taktykę), przechodzić (z jednej strony na drugą), przerzucać (się na coś) [przechodni/nieprzechodni]
   He had to switch sides, as the building he looked for was on the other side of the street. (On musiał zmienić stronę, ponieważ budynek, którego szukał był po drugiej stronie ulicy.)
   He switched to veganism when he started dating this girl. (Przerzucił się na weganizm, kiedy zaczął spotykać się z tą dziewczyną.)
   link synonim: change
 5. clear *****
  • przeskakiwać, jechać, przechodzić, omijać [przechodni]
   We cleared the traffic jam by driving in the night. (Ominęliśmy korek uliczny poprzez jazdę w nocy.)
   We have to clear the city centre - I don't want to get stuck in a traffic jam. (Musimy ominąć centrum miasta - nie chcę utknąć w korku.)
   He cleared a small stream and disappeared in the forest. (Przeskoczył mały strumyk i zniknął w lesie.)
 6. surpass *
  • przekraczać (oczekiwania), przechodzić (wyobrażenie)
   The results surpassed all our expectations. (Wyniki przekroczyły nasze oczekiwania.)
 7. convert , **
phrasal verb
 1. go over **
 2. wear off
 3. cross over
 1. cross an obstacle
phrasal verb
 1. go through ***
  • przejść (zostać uzgodnionym)
   Did it go through administration? (Czy to zostało uzgodnione z administracją?)
   My application went through the president's office. (Moje podanie przeszło przez biuro prezydenta.)
czasownik
 1. outdo oneself  
  You outdid yourself! (Przeszłaś samą siebie!)

"przechadzać się" — Słownik kolokacji angielskich

wander about kolokacja
 1. wander czasownik + about przysłówek = przechadzać się
  Bardzo silna kolokacja

  Because these they didn't want your table legs to go wandering about.

 2. wander czasownik + about przyimek = przechadzać się
  Bardzo silna kolokacja

  Do not wander about the house alone, especially after dark.

  Podobne kolokacje:
wander around kolokacja
 1. wander czasownik + around przyimek = przechadzać się
  Bardzo silna kolokacja

  One has wandered around the world all his life and can't keep a job.

  Podobne kolokacje:
walk about kolokacja
 1. walk czasownik + about przysłówek = przechadzać się, spacerować
  Bardzo silna kolokacja

  No wife would let him walk about with hair like that.

  Podobne kolokacje: