ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wander away" — Słownik kolokacji angielskich

wander away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spacer daleko
  1. wander czasownik + away przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    We tried, but too many people simply wandered away after the fire.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo