Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"jechać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jechać" po polsku

jechać

czasownik
 1. drive *****
  • jechać (samochodem) [nieprzechodni]
   We have to drive all night. (Musimy jechać przez całą noc.)
   He is driving too fast. (On jedzie za szybko.)
   Now we have to drive all night to go get her. (Teraz musimy jechać całą noc, aby ją przywieźć.)
   important nie mylić z: ride
 2. go , *****
 3. travel ****
  • jechać, przejechać (pokonać dystans) [przechodni/nieprzechodni]
   We've travelled six hundred kilometers, we're tired. (Przejechaliśmy sześćset kilometrów, jesteśmy zmęczeni.)
   She travelled 50 thousand miles on her own. (Ona przejechała 50 tysięcy mil bez niczyjej pomocy.)
   We've travelled over 10 thousand miles in 3 weeks. (Przejechaliśmy ponad 10 tysięcy mil w 3 tygodnie.)
 4. clear *****
  • przeskakiwać, jechać, przechodzić, omijać [przechodni]
   We cleared the traffic jam by driving in the night. (Ominęliśmy korek uliczny poprzez jazdę w nocy.)
   We have to clear the city centre - I don't want to get stuck in a traffic jam. (Musimy ominąć centrum miasta - nie chcę utknąć w korku.)
   He cleared a small stream and disappeared in the forest. (Przeskoczył mały strumyk i zniknął w lesie.)
 5. dolly *
 6. be underway
obrazek do "ride" po polsku
czasownik
 1. ride ****
  • jeździć (na czymś) [przechodni/nieprzechodni]
   Can you ride a bike? (Czy umiesz jeździć na rowerze?)
   I've never ridden a horse before. (Nigdy wcześniej nie jechałem na koniu.)
   He could have seen us ride away. (On mógł zobaczyć, jak odjeżdżaliśmy.)
 2. shuttle **
 3. run *****
  • jeździć (o autobusie, tramwaju) [przechodni]
   The bus runs just around the corner. (Autobus jeździ zaraz za rogiem.)
   In this city, the trams run on time. (W tym mieście tramwaje jeżdżą na czas.)

Powiązane zwroty — "jechać"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
jazda = drive +2 znaczenia
samochodem (np. jechać gdzieś samochodem) = by car
przejazd = transit +3 znaczenia
wyjazd = exit +1 znaczenie
jeździec = rider +1 znaczenie
idiom
przymiotnik
inne