"scale" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "scale" po angielsku

obrazek do "scales" po polsku Justice, Scale - Free images on Pixabay
rzeczownik
 1. waga
  She weighed herself on the scales in the bathroom. (Ona zważyła się na wadze w łazience.)
  Jane put the scales back under her bed. (Jane włożyła wagę z powrotem pod łóżko.)
  Don't lean on the wall while you are standing on the scales. (Nie opieraj się o ścianę, kiedy stoisz na wadze.)
przymiotnik
 1. wagowy

scale ****

rzeczownik
 1. skala [tylko liczba pojedyncza]
  They produce furniture on a large scale. (Oni produkują meble na dużą skalę.)
  We received a rating of seven, on a ten-point scale. (Otrzymaliśmy ocenę siedem, w dziesięciostopniowej skali.)
  What's the scale of the map? (W jakiej skali jest ta mapa?)
 2. gama, skala (w muzyce) [policzalny]
  Start by playing the G major scale. (Zacznij od grania gamy G-dur.)
  I learned how to play the F minor scale. (Nauczyłem się grać gamę f-moll.)
  zobacz także: musical key
 3. łuska [policzalny zwykle liczba mnoga]
  Wash the fish and scrape off the scales with a sharp knife. (Umyj rybę i obierz łuski za pomocą ostrego noża.)
  This fish has colourful scales. It's lovely. (Ta ryba ma kolorowe łuski. Jest śliczna.)
  link synonim: squama
 4. kamień nazębny [niepoliczalny]
  Scale can cause cavity. (Kamień nazębny może powodować ubytki.)
 5. kamień (osad na ściankach rur, czajnika, itp.) [niepoliczalny]
  I can recommend a way of removing the scale from a kettle. (Mogę polecić sposób usuwania kamienia z czajnika.)
  I cleaned the scale that was inside the kettle. (Wyczyściłem kamień, który znajdował się w środku czajnika.)
  link synonim: fur
 6. taryfikator

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. skalować, zmieniać rozmiar (obrazka)
  We have to scale this picture down. (Musimy zmniejszyć ten obrazek.)
  link synonim: resize
 2. skalować termin techniczny
 3. jechać na gapę Australian English potocznie
  I scaled and got a ticket. (Jechałem na gapę i dostałem mandat.)
  I have never scaled. (Nigdy nie jechałem na gapę.)
 4. usuwać kamień nazębny [przechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wdrapać się na coś, wspiąć się na szczyt czegoś
  He scaled the ladder in a blink of an eye. (Wdrapał się na drabinę w mgnieniu oka.)
  We decided to scale the peak of the mountain. (Zdecydowaliśmy się wspiąć na szczyt góry.)

not to scale , NTS (skrót)

przymiotnik
 1. nie w skali (np. mapa, rysunek techniczny)

Powiązane zwroty — "scale"

rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik
inne
czasownik
kolokacje

powered by  eTutor logo