ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"scale" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "scale" po angielsku

Justice, Scale - Free images on Pixabay
rzeczownik
 1. waga
  She weighed herself on the scales in the bathroom. (Ona zważyła się na wadze w łazience.)
  Jane put the scales back under her bed. (Jane włożyła wagę z powrotem pod łóżko.)
  Don't lean on the wall while you are standing on the scales. (Nie opieraj się o ścianę, kiedy stoisz na wadze.)
przymiotnik
 1. wagowy

scale ****

rzeczownik
 1. skala [SINGULAR]
  They produce furniture on a large scale. (Oni produkują meble na dużą skalę.)
  We received a rating of seven, on a ten-point scale. (Otrzymaliśmy ocenę siedem, w dziesięciostopniowej skali.)
  What's the scale of the map? (W jakiej skali jest ta mapa?)
 2. gama, skala (w muzyce) [COUNTABLE]
  Start by playing the G major scale. (Zacznij od grania gamy G-dur.)
  I learned how to play the F minor scale. (Nauczyłem się grać gamę f-moll.)
  zobacz także: musical key
 3. łuska [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
  Wash the fish and scrape off the scales with a sharp knife. (Umyj rybę i obierz łuski za pomocą ostrego noża.)
  This fish has colourful scales. It's lovely. (Ta ryba ma kolorowe łuski. Jest śliczna.)
  link synonim: squama
 4. płytka nazębna British English technical [UNCOUNTABLE]
  Use dental floss to get rid of scale. (Używaj nici dentystycznej, aby pozbyć się płytki nazębnej.)
  Scale can cause cavity. (Płytka nazębna może powodować ubytki.)
 5. kamień (osad na ściankach rur, czajnika, itp.) [UNCOUNTABLE]
  I can recommend a way of removing the scale from a kettle. (Mogę polecić sposób usuwania kamienia z czajnika.)
  I cleaned the scale that was inside the kettle. (Wyczyściłem kamień, który znajdował się w środku czajnika.)
  link synonim: fur
 6. taryfikator

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. skalować, zmieniać rozmiar (obrazka)
  We have to scale this picture down. (Musimy zmniejszyć ten obrazek.)
  If you want to see more details, you can size the photo up. (Jeżeli chcesz zobaczyć więcej szczegółów, możesz to zdjęcie powiększyć.)
  link synonim: resize
 2. skalować technical
 3. jechać na gapę Australian English informal
  I scaled and got a ticket. (Jechałem na gapę i dostałem mandat.)
  I have never scaled. (Nigdy nie jechałem na gapę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wdrapać się na coś, wspiąć się na szczyt czegoś
  He scaled the ladder in a blink of an eye. (Wdrapał się na drabinę w mgnieniu oka.)
  We decided to scale the peak of the mountain. (Zdecydowaliśmy się wspiąć na szczyt góry.)

not to scale , NTS (skrót)

przymiotnik
 1. nie w skali (np. mapa, rysunek techniczny)

Powiązane zwroty — "scale"

rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik
inne
czasownik
kolokacje

powered by  eTutor logo