BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"podwyższać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podwyższać" po polsku

podwyższać

czasownik
 1. raise *****   [TRANSITIVE]
  They said they would raise our payments. (Mówią, że podwyższą nasze płace.)
  We want to raise the standard of our hotel. (Chcemy podwyższyć standard naszego hotelu.)
 2. heighten *
 3. elevate *
phrasal verb
 1. push up
 2. scale up

Powiązane zwroty — "podwyższać"

przymiotnik
wysoki = high +12 znaczeń
rzeczownik
przysłówek
wysoko = highly +3 znaczenia
czasownik
phrasal verb

"podwyższać" — Słownik kolokacji angielskich

push up kolokacja
 1. push czasownik + up particle = podnosić, podwyższać (np. cenę)
  Bardzo silna kolokacja

  He pushed himself up again, watching me with hard eyes.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo