Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"niewielki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niewielki" po polsku

niewielki

or comparably lower price, obrazek do "tiny" po polsku tiny-gun-2.jpg tiny Super Tiny Keyboard (Images
przymiotnik
 1. low , *****
  • niski, niewielki (cena, dochód, kwota)
   My income is low. (Mój dochód jest niski.)
   This is a low price. (To jest niewielka cena.)
   I need a low sum of money. (Potrzebuję niewielkiej kwoty pieniędzy.)
 2. tiny ***
  • niewielki, maleńki, malutki
   "It was a little dog, wasn't it?" "Little? It was tiny!" ("To był mały piesek, prawda?" "Mały? Był maleńki!")
   She held a doll in her tiny hands. (Ona trzymała lalkę w maleńkich dłoniach.)
   link synonim: little
 3. little ***** , także: lil' informal , także: lil slang
  • mały, nieduży, niewielki, krótki
   This is a rather little town. (To raczej niewielkie miasteczko.)
   We have a little house in the suburbs. (Mamy nieduży domek na przedmieściach.)
   They made a fortune in little time. (Oni dorobili się fortuny w krótkim czasie.)
   I'll take a little nap. (Utnę sobie krótką drzemkę.)
   W tym znaczeniu "little" występuje przed rzeczownikiem.
 4. minor **
  • drobny, niewielki, drugorzędny, pomniejszy
   She received only minor injuries in the accident. (Ona doznała tylko drobnych obrażeń w wypadku.)
   He suggested two minor changes and approved the rest. (On zasugerował dwie niewielkie zmiany i zaakceptował resztę.)
   It was a minor incident, without any consequences. (To był drobny incydent, bez żadnych konsekwencji.)
   przeciwieństwo: major
 5. modest **
  • skromny, niewielki (w ilości lub wielkości)
   The restaurant was pretty modest. (Restauracja była całkiem skromna.)
   The salary is modest but it is enough for us. (Pensja jest skromna, ale jest dla nas wystarczająca.)
   They bought a modest house. (Oni kupili niewielki domek.)
   The gift was modest but really sweet. (Prezent był niewielki, ale bardzo słodki.)
 6. scarce *
  • ograniczony (o zasobach naturalnych), niewystarczający (np. o pożywieniu), niewielki (np. o podaży)
   Food for birds is scarce in winter. (Nie ma wystarczająco jedzenia dla ptaków w zimie.)
 7. slim **
  • nikły, niewielki (np. zapasy, dochody)
 8. meagre British English , meager American English
 9. inconsiderable
 10. lowish
 11. fine-scale
 12. teeny weeny informal , także: teeny-weeny , teensy weensy informal , teensy-weensy , także: tinsy-winsy

powered by  eTutor logo