MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"wielki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wielki" po polsku

wielki

obrazek do "big" po polsku Commons:Photo challenge/2014 - September-October - Big and small ... obrazek do "great" po polsku john cena vs the great khali
przymiotnik
 1. big *****
  • duży, wielki
   She has big blue eyes. (Ona ma duże niebieskie oczy.)
   He came into the room with a big smile on his face. (On wszedł do pokoju z wielkim uśmiechem na twarzy.)
   How big is your house? (Jak duży jest twój dom?)
   America is big. (Ameryka jest duża.)
   Warsaw is bigger than Wroclaw. (Warszawa jest większa niż Wrocław.)
   link synonim: large
   przeciwieństwa: little, small
  • ważny, istotny, wielki
   This job is a big chance for me. (Ta praca jest wielką szansą dla mnie.)
   The day of my graduation was big day for all of us. (Dzień mojego zakończenia studiów był ważnym dniem dla nas wszystkich.)
   link synonim: important
  • popularny, wielki
   The show was a big success. (Widowisko było wielkim sukcesem.)
   It's a big company, everyone knows it. (To popularna firma, każdy ją zna.)
  • zagorzały, wielki (np. fan, hazardzista) potocznie
   He's a big fan of football. (On jest zagorzałym fanem piłki nożnej.)
   W podanym znaczeniu "big" zawsze występuje przed rzeczownikiem.
  • gorący, wielki, mocny (np. uścisk, całus)
   She gave him a big kiss. (Dała mu wielkiego buziaka.)
   W podanym znaczeniu "big" zawsze występuje przed rzeczownikiem.
 2. great ***** , także: gt.
  • wielki, ogromny (na dużą skalę, w dużym zakresie)
   I spent a great deal of time here. (Spędziłem tutaj ogromną ilość czasu.)
   It was a great pity that he died so young. (To była wielka szkoda, że zmarł tak młodo.)
   This book was a great success in the USA. (Ta książka odniosła wielki sukces w USA.)
   He had great hopes that it would work. (On miał wielkie nadzieje, że to zadziała.)
   zobacz także: enormous
  • świetny, wspaniały, wielki język mówiony
   This film is really great! (Ten film jest naprawdę świetny!)
   It's great to be home again. (Wspaniale jest być znów w domu.)
   He has a great future ahead of him. (On ma przed sobą wspaniałą przyszłość.)
   You are great. (Jesteście wspaniali.)
   link synonimy: fine, wonderful, fantastic
  • wielki (używany w tytułowaniu osób)
   Alexander the Great was the king of Macedonia. (Aleksander Wielki był królem Macedonii.)
   Alexander the Great was a good ruler. (Aleksander Wielki był dobrym władcą.)
  • hojny, wielki (np. gest)
   Giving money to charity is a great gesture. (Oddawanie pieniędzy na cele charytatywne to hojny gest.)
   It was a great gesture, I really needed this money. (To był wielki gest, naprawdę potrzebowałem tych pieniędzy.)
  • wielki, potężny (bardzo duży) język pisany
   I'm standing next to this great building. (Stoję obok takiego potężnego budynku.)
   What a great dog. (Cóż za wielki pies.)
   link synonimy: huge, enormous, terrific
  • wielki (robiący dużo czegoś)
   He is a great helper of people. (On jest wielkim pomocnikiem ludzi.)
  • wielki (o nadzwyczaj dużych przedstawicielach gatunków zwierząt, roślin)
   I found a great saffron milk cap. (Znalazłem wielkiego rydza.)
   A great shark attacked the boat. (Wielki rekin zaatakował łódkę.)
 3. important *****
  • wielki, wpływowy
   He was one of the most important leaders during the war. (On był jednym z najbardziej wpływowych przywódców w czasie wojny.)
   I work for an important businessman. (Pracuję dla wpływowego biznesmena.)
 4. greater ****
  • większy, wielki
   You need greater knowledge to understand it. (Potrzebujesz większej wiedzy, żeby to zrozumieć.)
   This one is nothing, we have greater problems. (To jest nic, mamy większe problemy.)
 5. grand ***
  • okazały, wielki
   A grand old house was standing near the lake. (Okazały stary dom stał niedaleko jeziora.)
   Who is taking part in grand parade this year? (Kto bierze udział w wielkiej paradzie w tym roku?)
  • wielki (używane w nazwach budynków, np. Grand Hotel)
   They rented a room in Grand Hotel. (Oni wynajęli pokój w Grand Hotel.)
   Have you ever been to Grand Canyon? (Czy byłeś kiedyś w Wielkim Kanionie?)
  • wielki (używane w tytułach szlacheckich, np. Wielki Książę)
   He was as well the grand prince of Lithuania. (On był również Wielkim Księciem Litwy.)
 6. intense ***
  • wielki, głęboki, intensywny, dotkliwy (np. smutek, żal, kolor, zimno)
   The emotional trauma must have been too intense for him. (Emocjonalny uraz musiał być dla niego zbyt dotkliwy.)
   These intense colours are too bright for a bedroom. (Te intensywne kolory są za jasne do sypialni.)
   zobacz także: hot
 7. heavy ****
  • duży, wielki
   His car is heavy. (Jego auto jest wielkie.)
   Her heavy crown was difficult to wear. (Trudno jej było nosić wielką koronę.)
 8. immense *
 9. high *****
  • wielki, wysoki (zaawansowany)
   She plays the piano at a high level. (Ona gra na pianinie na wysokim poziomie.)
 10. keen *
 11. mad **
 12. gargantuan
 13. outsized
 14. king-size , king-sized
 15. outsize
 16. Brobdingnagian
 17. hippopotamine
 18. mickle , także: meikle
 19. quare   British English dialekt
 20. puissant
idiom
 1. big fat
  • wielki, ogromny, określenie używane do podkreślenia czegoś
   He is a big fat liar! (Jest wielkim kłamcą!)
   My father drives a big fat truck. (Mój ojciec jeździ wielką ciężarówką.)
   The enemy dropped a big fat bomb on our base. (Nieprzyjaciel zrzucił ogromną bombę na naszą bazę.)
rzeczownik
 1. great ***** , także: gt.

powered by  eTutor logo