"powiększyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powiększyć" po polsku

powiększyć

czasownik
 1. extend ***
  • rozbudować, powiększyć, wydłużyć, wydłużać [przechodni]
   We plan to extend the living room by five feet. (Planujemy powiększyć salon o pięć stóp.)
   I want to extend this window so that more light comes in. (Chcę powiększyć to okno, aby wpadało więcej światła.)
 2. zoom in  
 3. quintuplicate
 4. embiggen   potocznie
phrasal verb
 1. blow something up , blow up something *
  • powiększyć, powiększać (np. zdjęcie)
   Blow the picture up, please, I want to see the details. (Powiększ to zdjęcie, proszę. Chcę zobaczyć szczegóły.)
   We saw him in the upper corner of the picture after we blew it up. (Zobaczyliśmy go w górnym rogu zdjęcia po tym, jak je powiększyliśmy.)
 2. bulk something out
czasownik
 1. expand ***
 2. add *****   [przechodni]
  To add the picture click the left button. (Aby powiększyć obraz, należy kliknąć lewy przycisk.)
  The agent added the photo so that he could see the face of the murderer. (Agent powiększył zdjęcie, aby zobaczyć twarz mordercy.)
 3. compound **
 4. enlarge *  
  Could you enlarge this picture? (Czy mógłbyś powiększyć to zdjęcie?)
 5. magnify
  • powiększać, wyolbrzymiać
   Some people have a tendency to magnify every minor fault in others. (Niektórzy mają tendencję wyolbrzymiania każdej drobnej wady innych.)
   He magnified the importance of this document. (On wyolbrzymił powagę tego dokumentu.)
 6. widen *
 7. heighten *
 8. augment ,
 9. amplify
 10. accrue
 11. supersize
 12. aggrandize American English , aggrandise British English
phrasal verb
 1. add to something ***
 2. bring something up , bring up something **

powered by  eTutor logo