KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"mieć większość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieć większość" po polsku

mieć większość

rzeczownik
 1. have a majority  
określnik
 1. most *****
  • większość, prawie wszyscy, prawie wszystko
   Most people don't even know about it. (Większość ludzi nawet o tym nie wie.)
   I go to school on most days. (Chodzę do szkoły przez większość dni.)
   link synonim: majority
  • większość (większa ilość lub część)
   She spends most of her time reading books. (Ona spędza większość czasu czytając książki.)
   Most of my friends study mathematics. (Większość moich przyjaciół studiuje matematykę.)
rzeczownik
 1. majority ****   [tylko liczba pojedyncza]
  We hire less than 100 employees, the majority of whom are in Iraq. (Zatrudniamy mniej niż 100 pracowników, z których większość z nich jest w Iraku.)
  We counted the votes; the majority of them was against his idea. (Przeliczyliśmy głosy; większość z nich była przeciwko jego pomysłowi.)
  These are issues which did not meet with an agreement from the majority. (Są to kwestie, które nie znalazły poparcia większości.)
  link synonim: most
  przeciwieństwo: minority
 2. plurality
 3. the feck Scottish English  
zaimek
 1. most *****  
  Most aren't sure what to do when they hear such news. (Większość nie jest pewna co zrobić, kiedy słyszy taką wiadomość.)
 1. the bulk of something
rzeczownik
 1. bulk **
  • większość czegoś, gros czegoś
   Today, the bulk of these issues have still not been addressed. (Do dnia dzisiejszego większość tych kwestii nadal nie została rozwiązana.)
 2. most of something  
 3. the generality of something   British English
 4. half of something  
  Half of the people in this country don't vote. (Większość ludzi w tym kraju nie głosuje.)

Powiązane zwroty — "mieć większość"

przymiotnik
czasownik
powiększyć = extend +3 znaczenia
powiększać = expand +11 znaczeń
phrasal verb
Zobacz także: powiększać się

powered by  eTutor logo