"wydłużać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydłużać" po polsku — Słownik angielsko-polski

wydłużać

czasownik
 1. prolong
 2. lengthen
 3. elongate
 4. pad something out
  • wydłużać (np. wypowiedź, komentarz, pytanie)
 5. pad out  
  to make something longer
 6. rax
  • rozciągać, wydłużać (zwrot używany w Szkocji i Północnej Anglii)
phrasal verb
 1. draw something out
czasownik
 1. extend ***
  • rozbudować, powiększyć, wydłużyć [TRANSITIVE]
   We plan to extend the living room by five feet. (Planujemy powiększyć salon o pięć stóp.)
   I want to extend this window so that more light comes in. (Chcę powiększyć to okno, aby wpadało więcej światła.)
 2. eke

Powiązane zwroty — "wydłużać"

przymiotnik
wydłużony = elongated +3 znaczenia
czasownik
rzeczownik
wydłużanie = elongating +3 znaczenia