"wzrastać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wzrastać" po polsku

wzrastać

increase chart 1 Smartphone $3.7 Billion Increase in
czasownik
 1. increase *****
  • zwiększać, zwiększać się, wzrastać [przechodni/nieprzechodni]
   Since the last show her popularity has increased. (Od ostatniego występu jej popularność się zwiększyła.)
   Our living space will increase in the new flat. (Nasza powierzchnia mieszkalna zwiększy się w nowym mieszkaniu.)
   House prices increased by 30% last year. (Ceny domów wzrosły o 30% w zeszłym roku.)
   link synonimy: go up, expand
   przeciwieństwo: decrease
 2. rise *****
  • wzrastać (np. cena) [nieprzechodni]
   The temperature outside will rise a little bit later on. (Temperatura na zewnątrz trochę wzrośnie później.)
   Petrol price has risen again. (Cena paliwa znowu wzrosła.)
   przeciwieństwa: fall away, fall back, fall off
 3. climb ***
  • wzrastać (np. o temperaturze, cenach) [nieprzechodni]
   The temperature will climb next week. (W przyszłym tygodniu temperatura wzrośnie.)
   The prices in shops climbed and people don't buy much. (Ceny w sklepach wzrosły i ludzie nie kupują dużo.)
   link synonim: go up
 4. gain ****
  • wzrastać, zyskiwać (np. na wadze, prędkości, wartości) [przechodni]
   Poland is gaining importance as a meat exporter. (Polska zyskuje na znaczeniu jako eksporter mięsa.)
   I have gained respect after I got promoted. (Zyskałem szacunek po tym, jak dostałem awans.)
 5. surge **
  • wzrastać (o cenach, zainteresowaniu)
   Prices surged, but so did our revenue. (Ceny wzrosły, ale wzrósł także nasz przychód.)
 6. grow , *****
  • rosnąć, wzrastać (o liczbie czegoś) [nieprzechodni]
   The number of married couples has grown recently. (Liczba małżeństw wzrosła w ostatnim czasie.)
 7. swell **   [przechodni/nieprzechodni]
  The population is swelling constantly. (Populacja stale wzrasta.)
 8. escalate *
 9. appreciate ***
 10. accrue
 11. mount ***
  • wzrastać, narastać, nasilać się [nieprzechodni]
   The tension mounted when he entered the room. (Napięcie się nasiliło, kiedy on wszedł do pokoju.)
   Our excitement started to mount when he got the ball. (Nasze podekscytowanie zaczęło wzrastać, kiedy on dostał piłkę.)
 12. burgeon , także: bourgeon
 13. wax *
 14. upshift  
 15. upgo
phrasal verb
 1. go up ***  
  I hope that the price of the tickets won't go up. (Mam nadzieję, że cena biletów nie wzrośnie.)
  The price of the gym membership card went up by 200%! (Cena karnetu na siłownię wzrosła o 200%!)
  link synonimy: increase, climb
 2. mount up
idiom
 1. be on the rise
 1. be on the increase
 2. gain height
 3. be on an upward trajectory
czasownik
 1. be up ***
  • wzrosnąć (o cenach)
   I think the price of sugar will be up soon. (Myślę, że cena cukru niedługo wzrośnie.)
   The price of the tickets for this film is up. (Wzrosła cena biletów na ten film.)
phrasal verb
 1. build up **
 2. shoot up

"wzrastać" — Słownik kolokacji angielskich

go up kolokacja
 1. go czasownik + up particle = wzrastać
  Bardzo silna kolokacja

  A couple of us can go up ahead and get close to the house.

  Podobne kolokacje:
 2. go czasownik + up przysłówek = wzrastać
  Bardzo silna kolokacja

  The price had gone up to £22.00 per set making a total of £2,200.

  Podobne kolokacje:
mount up kolokacja
 1. mount czasownik + up particle = wzrastać, narastać (np. o kosztach)
  Bardzo silna kolokacja

  She mounted up; he followed a moment later, and looked into her eyes.

  Podobne kolokacje:
gain height kolokacja
 1. gain czasownik + height rzeczownik = wznosić się, wzrastać, nabierać wysokości
  Silna kolokacja

  This helped them to gain height and get power when heading the ball.

powered by  eTutor logo